FAQ

Co to jest konwent?

Konwent jest to zjazd fanów mangi i anime, który trwa przeciętnie od dwóch do trzech dni i odbywa się (najczęściej) w szkołach, czasem w domach kultury czy halach widowiskowych. Wydarzenie ma charakter kulturoznawczy, na którym odbywają się liczne panele dyskusyjne, warsztaty, konkursy oraz pokazy poświęcone zagadnieniom bardziej lub mniej związane z kulturą i popkulturą Japonii. Konwenty są kierowane do ludzi młodych począwszy od szkół podstawowych do średnich, kończąc na wyższych, ale mile widziane są również osoby dorosłe lub rodzice z dziećmi.

Kim jest helper?

Helper jest to osoba, która jest częścią zespołu tworzącego konwent. Piastuje odpowiedzialne stanowisko, gdyż odpowiada za ogólny zarys konwentu podczas jego trwania.

Co należy zrobić, by zostać helperem?

Wystarczy jedynie wysłać zgłoszenie na adres mailowy: helperzy@kregulec.pl, gdzie w treści należy podać swoje imię i nazwisko. W odpowiedzi otrzymasz formularz zgłoszeniowy, który należy uzupełnić i odesłać.

W jakim wieku można zostać helperem?  Pomocnik – asystent, adiutant?

Aby zostać helperem należy mieć ukończone 16 lat (ostatecznie do dnia odbycia się imprezy).

Czym zajmuje się helper?

Helper dostaje przydział, jak np. akredytacja gdzie zapisuje nowo przybyłych uczestników konwentu, ponadto angażuje się w nadzorowanie sali konsolowej, utrzymaniem porządku przed w trakcie i po imprezie, przenoszeniem przedmiotów, pomoc wystawcom na konwencie, dekorowanie miejsca na czas trwania konwentu, pomoc przy cosplay’u osób przebranych w stroje ulubionych bohaterów, postaci, które są uszyte samodzielnie przez uczestników.

Ile kosztuje wstęp?

Koszt biletu wstępu na festiwal fantastyczno-naukowy Kregulcowe Dni: Studencka Intryga jest zależny od wybranej opcji.

Czy będzie możliwość zakupienia biletu na miejscu?

Tak, będzie możliwość zakupu biletu na miejscu konwentu.

Czy będzie możliwość zarezerwowania biletu przed imprezą?

Tak, będzie możliwość zarezerwowania biletu przed imprezą za pomocą systemu rezerwacji Kregulcowe Dni.

Czy na konwencie będzie bezpiecznie?

Tak jest, podczas trwania konwentu porządku pilnować będzie specjalnie wynajęta ochrona, jak również wyspecjalizowana kadra medyczna, która udzieli pomocy w razie wypadków czy innych problemów zdrowotnych.

Czy uczestników konwentu Kregulcowe Dni obowiązują, dotyczą jakiekolwiek ograniczenie wiekowe?

Nie, z wyjątkiem  osób, które najpóźniej w dniu konwentu nie ukończą 18 roku życia. Tacy uczestnicy zobowiązani są do okazania podpisanej zgody na udział w wydarzeniu przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Co to jest panel?

Panel jest to atrakcja zgłoszona przez uczestnika, która ma charakter prelekcji na temat wybranego przez siebie zagadnienia związanego z anime i mangą itp.

Co to jest org room?

Jest to pokój organizatorów, jeśli macie problem, czy pytanie to należy skierować się do org room’u gdzie zawsze będzie obecny co najmniej jeden org.

Co oznaczają skróty „org”, „kon”, „ident”?

„ORG” = oznacza organizatora konwentu
„KON” = oznacza konwent
„IDENT” = oznacza identyfikator