Regulamin atrakcji

1. Twórca atrakcji to osoba, która zgłosi atrakcję poprzez wypełnienie formularza, w wyznaczonym terminie, w systemie rezerwacji Kregulcowe Dni, oraz zostanie ona zaakceptowana przez koordynatora atrakcji.

2. Zgłaszanie atrakcji odbywa się od 28 listopada 2016 do 3 lutego 2017 za pomocą systemu rezerwacji Kregulcowe Dni.

3. Twórca atrakcji zostanie poinformowany o jej przyjęciu, bądź odrzuceniu w terminie do dwóch tygodni od daty zgłoszenia atrakcji.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia, atrakcji bez podania przyczyny.

5. Atrakcje o tematyce obraźliwej bądź erotycznej nie będą przyjmowane.

6. Twórcom atrakcji przysługują zniżki, które prezentują się następująco:

1h atrakcji = 5 zł

2h atrakcji = 15 zł

7. Minimalny czas trwania atrakcji to godzina zegarowa, a maksymalny czas to dwie godziny.

8. Jeśli dana atrakcja jest prowadzona przez dwie lub więcej osób, zniżka dzieli się na ilość osób prowadzących.

9. Twórca konkursów, wiedzówek i innych atrakcji jest zobowiązany do odebrania nagród dla uczestników PRZED swoimi atrakcjami w org roomie.

10. Jeśli twórca atrakcji nie może przybyć z przyczyn losowych lub osobistych na konwent, konieczne jest poinformowanie organizatorów o tym co najmniej tydzień przed konwentem.

11. Odbiór zniżki odbywa się pod koniec konwentu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, będzie możliwość odebrania zniżek po odbytych atrakcjach – jednak należy to zgłosić wcześniej Organizatorom.

12. Warunkiem otrzymania zniżki jest uzyskanie podpisu koordynatora atrakcji, na karcie atrakcji. Koordynator będzie sprawdzał atrakcje w trakcie ich trwania. W przypadku nie pojawienia się koordynatora, twórca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem wraz z osobą, która była uczestnikiem atrakcji.

13. Każdy prelegent zobowiązany jest podać numer kontaktowy, który będzie wykorzystywany tylko podczas konwentu.

14. W przypadku chęci poprowadzenia całego bloku atrakcji, sali tematycznej, itp., należy zgłosić się mailowo na adres atrakcje@kregulec.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane osobno.

15. Twórca atrakcji zobowiązany jest do opłacenia wejściówki. Atrakcje osób, które nie opłacą wejściówki w terminie nie będą brane pod uwagę.

16. Szybszy przyjazd na konwent twórcy atrakcji będzie możliwy tylko w szczególnych sytuacjach i po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na adres: atrakcje@kregulec.pl

17. Twórcy atrakcji, którzy nie ukończyli 18 lat mają obowiązek okazania pozwolenia od rodziców.

18. Twórca atrakcji zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminu konwentu.