Regulamin Cosplayu

1. W konkursie Cosplay może wziąć udział każda osoba, która dokona rezerwacji biletu w systemie rezerwacji Kregulcowe Dni oraz opłaci go w wyznaczonym terminie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które tworzą stroje z mangi, anime, gier, filmów, komiksów lub zespołów muzycznych.

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w  kategoriach: najlepszy strój, najlepsza prezentacja grupowa, debiut. Ponadto jury ma prawo przyznać specjalne wyróżnienia.

4. Każdy strój oraz występ jest oceniany przez niezawisłe jury. Decyzje są niepodważalne.

5. Wszelkie media (zdjęcie podkład muzyczny itp ) należy przesyłać na adres cosplay@kregulec.pl

6. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, pseudonim i nazwisko uczestnika, informację o postaci (imię/nazwa, z czego pochodzi), zdjęcie oryginału postaci, zapowiedź do występu i przewidywany czas jego trwania, podkład muzyczny, oraz wytyczne co do rozmieszczenia potrzebnych akcesoriów.

7. Zmian do zgłoszenia (opisów, ścieżki dźwiękowej itp.) można dokonać do 3.02.2017 r.
8. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Organizatora.

9. Niezatwierdzone zmiany uznaje się za nieobowiązujące.

10. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację przez organizatora nagrań video oraz zdjęć wykonanych podczas trwania konwentu oraz rozpowszechnianie ich w dowolnej formie. Jednocześnie każdy uczestnik może zażądać od Organizatora zaprzestania upubliczniania jego wizerunku w sytuacji kiedy może to w istotny sposób naruszyć jego godność osobistą.

11. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych przesłanych przez niego do Organizatorów konwentu.

12. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego całkowitą akceptacją.

13. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia całego występu podczas próby konkursu, która zostanie przeprowadzona w godzinach określonych w planie atrakcji imprezy.

14. Przed właściwym konkursem w kategorii „najlepszy strój” odbędzie się obowiązkowa runda jurorów. W trakcie, której sędziowie będą mieli możliwość ocenienia jakości strojów, sposobu ich wykonania, historii powstania. Będzie to również okazja by poznać szczegóły poszczególnych cosplayów.

15. Każda prezentacja sceniczna nie może trwać krócej niż 30 sekund, oraz nie dłużej niż 5 minut. Przekroczenie czasu w którąkolwiek stronę wymaga wcześniejszej zgody Organizatora.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na konkurs bez podania przyczyny.

17. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po występach.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu i usunięcia uczestnika ze sceny, jeżeli jego zachowanie sceniczne naruszy przyjęte ogólnie normy moralne, będzie gorszące lub pogwałci prawa innych.

19. Organizator ma prawo do usunięcia występu bądź za żądania zmiany jego treści podczas próby cosplayowej, jeśli występ narusza przyjęte normy, będzie posiadał elementy erotyki bądź pogwałci prawa innych.