Regulamin Wystawców

1. Zgłoszenie stoiska na Kregulcowe Dni rozpocznie się dnia 28 listopada 2016r. przez wysłanie zgłoszenia zgodnego z szablonem na mail wystawcy@kregulec.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 lutego 2017r.

2. Koszt wynajęcia 1 ławki szkolnej (130  cm x 50 cm) na czas konwentu to 50 zł dla firm, a dla rękodzieł 25 zł.

3. Od liczby wynajętych ławek/przestrzeni zależy ilość  darmowych wejściówek na imprezie:

Ilość ławek | Ilość  biletów

1 | 1

2 | 2

3 | 2

4 | 2

5 | 3

6 | 3

7 | 4

8 | 4

9 | 5

10 | 5

Opłata za stoisko (gotówką bądź przelewem bankowym) pobierana jest przez Koordynatora wystawców przed rozpoczęciem konwentu.

5. Dodatkowe wymagania odnośnie stoisk (przedłużacz, prąd itp.) należy zgłosić przed rozpoczęciem imprezy. Podczas konwentu nie gwarantuje się zapewnienia tych przedmiotów.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wynajmu stoiska wystawcy bez podania przyczyny.

7. Organizatorzy zapewniają wystawcom miejsce do spania oraz pomieszczenie na przechowanie towaru.

8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za brak kasy fiskalnej.

9. Za towar pozostawiony bez opieki, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

10. Istnieje możliwość wysłania towaru kurierem za uprzednim porozumieniem z organizatorem.

11. Aby otrzymać fakturę Vat za stoisko należy zgłosić to Organizatorom przed rozpoczęciem konwentu.

12. Jest możliwość umieszczenia logo wystawcy na naszej stronie internetowej. Aby grafika została umieszczona należy wysłać ją wraz z zgłoszeniem na odpowiedni adres mailowy.

13. Informacja o przyjęciu stoiska zostanie wysłana na maila do dwóch tygodni przed konwentem..

14. Wystawcy mają obowiązek uprzątnięcia stoiska do godziny 21.00 w sobotę.

15. Wystawcy mają obowiązek utrzymywania czystości na wynajętej powierzchni przez cały okres imprezy.

16. Decyzję o rozmieszczeniu ławek i przydzieleniu miejsca podejmuje organizator tj. Koordynator wystawców. Można dokonać zmiany miejsca tylko i wyłącznie jeśli organizator wyrazi na to zgodę.

17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powielanie multimediów chronionych prawami autorskimi oraz za sprzedaż artykułów bez licencji.

18. Istnieje możliwość wykupienia miejsca pod ławką. Po wcześniejszym uzgodnieniu, zamiast ławki można wystawić własne stojaki/wieszaki itp. z towarem.

19. Biletów nie można odsprzedawać, ani podnajmować osobom niepracującym na stoisku.

20. Wystawców obowiązuje również regulamin ogólny.

21. Za szkody wyrządzone przez uczestników, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.